prolaps

Slovník cudzích slov

v medicíne: poklesnutie orgánu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

vystúpenie časti vnútorného orgánu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/prolaps

Časté chyby


novoutvorené kostné alebo väzivové pletivo v okolí zlomenej kosti; rastlinné pletivo vznikajúce na poranenom mieste dreviny; zával

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

patrimónium duna ageizmus korigendum protagonista alcazar hypermelanosis calcium matroš generiká demobilizácia