propán

Slovník cudzích slov

plynný uhľovodík vznikajúci pri niektorých chemických procesoch, používaný ako chemická surovina, pohonná látka, na vykurovanie a pod.
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/propán

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) propán
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) propána
3. D:Datív (komu? čomu?) propánu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) propán
5. L:Lokál (o kom? o čom?) propáne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) propánom
Plurál (mn. č.)
propány
propánov
propánom
propány
propánoch
propánmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tardamente stroboscopia sofistokovaný gonatroza neandertálec solvens prandialny urethratresia impertynentny logoneurosis hydrocalix