propolis

Slovník cudzích slov

včelí tmel s voskom s baktericídnymi vlastnosťami, slúžiaci na tvorbu plástov a využívaný v liečiteľstve a pri výrobe liekov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/propolis

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) propolis
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) propolisa
3. D:Datív (komu? čomu?) propolisu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) propolis
5. L:Lokál (o kom? o čom?) propolise
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) propolisom
Plurál (mn. č.)
propolisy
propolisov
propolisom
propolisy
propolisoch
propolismi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

jedovatý bojový plyn

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

မြန်မာအောကား hunter prerekvizita intonácia rhypophobia vztahovaÄ na atonalita hajdúch gestapo arrhenotokia detektor magnetických vln