prospektívny

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zdôrazňovanie samého seba, stavanie sa do popredia, sebectvo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

proprietárny tranža marginalizovaný asociácia laktodehydrogenáza implementácia sebaľútosť realokova脜楼 indisponován pax dei kamikadze