prot

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/prot

Časté chyby


grécky výraz pre dušu, duch, duševno, psychiku, myseľ, vnútorný svet

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hist(i)ometria amarylka fisura erudovan kontajnment kolorit montanus ulceromembranosus p.r sforzato anglofónny