proterozoikum

Slovník cudzích slov

starohory, obdobie medzi prahorami a prvohorami, eozoikum
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


náhorná rovina, plošina; veľký podnos; plošinový nákladný voz železničný alebo cestný; fáza doznievania alebo dočasného poklesu, napr. sexuálneho vzrušenia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

nonverbè°©lny carpysa baganča antigén 拧apit贸 vizitácia haeminum vig铆lie budi脜戮 splihlý inšpícia