proterozoikum

Slovník cudzích slov

starohory, obdobie medzi prahorami a prvohorami, eozoikum
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


časový úsek, vývojové obdobie, časť, etapa; obdobie po premnožení organizmov s výrazným poklesom počtu jedincov v populácii, retrogradácia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

querela pylor theinismus, theismus pankreasekt贸mia pyocyaneus asynapsis fiÅ¡izmus monzún hyperplasio endometrii exploracia derm(at)ographismus