protest

Slovník cudzích slov

námietka, prejav nesúhlasu, odpor; zmenkové osvedčenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/protest

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) protest
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) protesta
3. D:Datív (komu? čomu?) protestu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) protest
5. L:Lokál (o kom? o čom?) proteste
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) protestom
Plurál (mn. č.)
protesty
protestov
protestom
protesty
protestoch
protestmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

domáca obuv s mäkkou podošvou; ľahká vychádzková obuv

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

demitus novinè°©rska ka膷ica medik walkman direktívny štýl chil frajla splenosclerosis lubrikácia libreso lakonick脙茠脗陆