protest

Slovník cudzích slov

námietka, prejav nesúhlasu, odpor; zmenkové osvedčenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/protest

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) protest
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) protesta
3. D:Datív (komu? čomu?) protestu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) protest
5. L:Lokál (o kom? o čom?) proteste
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) protestom
Plurál (mn. č.)
protesty
protestov
protestom
protesty
protestoch
protestmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

historizmy flebológia pneumopatia bhikh askéta staitinodermia sumbisívny azul orchichoria tygon drén cholín jachta