protestantizmus

Slovník cudzích slov

reformačné náboženské hnutie a z neho vzniknuté evanjelické cirkvi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) protestantizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) protestantizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) protestantizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) protestantizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) protestantizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) protestantizmusom
Plurál (mn. č.)
protestantizmusy
protestantizmusov
protestantizmusom
protestantizmusy
protestantizmusoch
protestantizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

podmienený, podmienečný

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

demitus novinè°©rska ka膷ica medik walkman direktívny štýl chil frajla splenosclerosis lubrikácia libreso lakonick脙茠脗陆