pseudotabes

Slovník cudzích slov

nepravé tabes, charakterizované postihnutím senzitívnych nervových vlákien a hlbokého cítenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


amónna soľ získaná sulfonáciou dechtu; používa sa pri výrobe antiseptických mastí, pri liečbe omrzlín, zápalov a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

web unitarista pachyotia bobu kontingenčný unifikácia tesil tantus provitamín patofóbia paradentóza