psychiatria

Slovník cudzích slov

lekárstvo duševných chorôb; príslušné oddelenie zdravotníckeho zariadenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

psychiatria, náuka o duševných chorobách a o ich liečbe
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) psychiatria
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) psychiatrie
3. D:Datív (komu? čomu?) psychiatrii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) psychiatriu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) psychiatrii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) psychiatriou
Plurál (mn. č.)
psychiatrie
psychiatri
psychiatriiam
psychiatrie
psychiatriiach
psychiatriami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

anogenitalis xantochromatický ureterouterinus metachronizmus congressus karbamid dacryoadenalgia moderatus lymfadenitída averz脙茠脗颅vny dupka