puding

Slovník cudzích slov

druh rôsolovitého múčnika; pokrm varený vo vodnom kúpeli
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/puding

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) puding
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pudinga
3. D:Datív (komu? čomu?) pudingu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) puding
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pudinge
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pudingom
Plurál (mn. č.)
pudingy
pudingov
pudingom
pudingy
pudingoch
pudingmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

animózny divízia alpínka indikatívna suma urinoscopia, uroscopia d啪entry eluviovanie idilický arché ideácia provisorius