punitívna

Slovník cudzích slov

Časté chyby


riadiť, organizovať, zoraďovať, napr. železničné vagóny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bimetal pygidum nimbus heterofázia pyknotický progresívne halucinóza rh factor erinóza stomatick parazitocenóza