punktum

Slovník cudzích slov

bod, bodka, punkt; presne; dosť, stačilo, koniec, hotovo
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/punktum

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) punktuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) punktua
3. D:Datív (komu? čomu?) punktuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) punktuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) punktue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) punktuom
Plurál (mn. č.)
punktuá
punktu
punktuám
punktuá
punktuách
punktuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

mierny, mierumilovný; tichomorský

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pornolalia autolysatum thanatopsia circoideus thelitis stafylokok afikovaný škorpión supinačná poloha retailový klient psychogénny