pyémia

Slovník cudzích slov

prítomnosť baktérií v krvi v zhlukoch alebo v úlomkoch infikovanej tromby, septikopyémia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pyémia

Časté chyby


ochorenie sliviek spôsobené hubou Taphrina pruni

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tule艌 mokrocytóza konÅ¡el angiostaxis eutÃx83Æx92Ãx82Æx92Ãx83âx80x9aÃx82³nia dos defek matrimonialny tamponatio prolyferácia veterán