pyémia

Slovník cudzích slov

prítomnosť baktérií v krvi v zhlukoch alebo v úlomkoch infikovanej tromby, septikopyémia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pyémia

Časté chyby


organická zlúčenina s karbonylovou skupinou viazanou na dva uhlíky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

recanalisatio minimalis hypersalivatio epakta tik infalt echo virus kapilícium hyperglykemický šok bestialis loca