pygidum

Slovník cudzích slov

štítok chrániaci koniec tela chrobákov alebo iných živočíchov; chvostový štít trilobitov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pygidum

Časté chyby


rozsiahle trávnaté a bylinné priestory mierneho pásma; druh tanca s vyklepávaním rytmu okovanými podrážkami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

anorchismus yeap hypokriticky invalid vyselektovat metratrophia sorbovať tracheobronchit铆da catechinum beatnik lacrimozita