rádiochémia

Slovník cudzích slov

náuka o rádioaktívnych nuklidoch, žiarení a jeho účinkoch na hmotu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

rádiochémia, vedný odbor využívajúci chemické poznatky na štúdium rádioaktivity a znalostí o rádioizotopoch na chemické výskumy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


latinské starorímske skratkové písmo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

detaÅ¡ovaÅ¥ smegma orbitalis egocentrik inkomparabiln媒 dolichocolon megaloblast inkomparabiln媒 hanza koláž rísovať