réaumurova stupnica

Slovník cudzích slov

kedysi používaná stupnica teplomeru s bodom varu na 80 stupňoch R (=100 stupňov Celzia), v pomere k Celziovej stupnici 4:5
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


časová zhoda nejakého javu, homochrónia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

concrustatus benígne kalcifikáty facilitujú extr茅mny konot脙隆t crudelitas klipsa pucvola ódium adoptívny parametrizácia