racemizácia

Slovník cudzích slov

premena opticky aktívnej látky na opticky neaktívnu, racemickú zmes
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


reprodukčná technika kresbou na zinkovú alebo hliníkovú platňu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

traulismus anodynum iatrogénia lues radioiodum lamellosus oligotrophia pranier oculogyria kanelácia frankofon