radius

Slovník cudzích slov

polomer; vretenná kosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

tyč, polomer
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/radius

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) radius
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) radiusa
3. D:Datív (komu? čomu?) radiusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) radius
5. L:Lokál (o kom? o čom?) radiuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) radiusom
Plurál (mn. č.)
radiusy
radiusov
radiusom
radiusy
radiusoch
radiusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nachádzajúci sa blízko stredu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dóza antipasát laktagogum dipsotherapia verifikovanie návrhu kasula tsutsugamushi, rural typhus melanosis audiometer kasula femina