rana

Slovník cudzích slov

žaba
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/rana

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rana
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) rany
3. D:Datív (komu? čomu?) rane
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) ranu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) rane
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) ranou
Plurál (mn. č.)
rany
ran
ranám
rany
ranách
ranami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

predajňa erotických pomôcok, erotických filmov a časopisov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cysta oreálny indolencia astenospermia monomorfny paravertebr谩lny toponeurè´¸za instilovať pericytus epileptik prepošt