rarefactio

Slovník cudzích slov

rarefakcia, prerednutie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


nápadný; úžasný, prekvapujúci, do očí bijúci

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ex- staccato beg, bej gesto trepanácia eumenorrhoea fág nemrdom myom auxanometer cicinbrus