recitátor

Slovník cudzích slov

prednášač, deklamátor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) recitátor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) recitátora
3. D:Datív (komu? čomu?) recitátorovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) recitátora
5. L:Lokál (o kom? o čom?) recitátorovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) recitátorom
Plurál (mn. č.)
recitátori
recitátorov
recitátorom
recitátorov
recitátoroch
recitátormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

chorobný stav úzkosti ako príznak mnohých psychoneuróz

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

repetitivny kontajner klimatický spermatozoon asepticus organogenetický hemipagus apareunia revised ozonosf promntnu