redemácia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


chrámový spev zavedený pápežom Gregorom v 6. storočí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

flyš adipozita terra habilitatis skauting morituri howgh depuračný magnetick谩 devi谩cia interlobarna fiÅ¡izmus kauzálna atribúcia