redukcia

Slovník cudzích slov

zníženie, obmedzenie, zmenšenie; prevedenie na jednoduchšiu formu; prevod; chemická reakcia, pri ktorej klesá oxidačné číslo prvku, napr. sa odoberá kyslík; zjednodušenie matematického výrazu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/redukcia

Časté chyby

redukcya,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) redukcia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) redukcie
3. D:Datív (komu? čomu?) redukcii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) redukciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) redukcii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) redukciou
Plurál (mn. č.)
redukcie
redukci
redukciiam
redukcie
redukciiach
redukciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pôsobenie zníženého atmosférického tlaku na organizmus, napr. pri potápaní, lietaní; zníženie tlaku vo valci výbušného motora, v niektorom orgáne či priestore; odľahčenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kohorta calorimetrum evanjelikál suka vrúcny confocalis lingula neandert nacionalizmus mikrofilm mizogenia