refractarius

Slovník cudzích slov

odporujúci, budiaci odpor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


chorobná neschopnosť účelných pohybov, porucha hybnosti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cerebrooculorenalis ureterographia tabella, tabuletta, tabletta, transexu谩l respondent silícium suplementácia kontiguita inter nos impérium adend