regredient

Slovník cudzích slov

osoba s postihovým právom, postihovateľ
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


stopa, dráha; letisková pristávacia plocha

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ytierka detenčný ústav weinze hydrofília vazotónia chromatickos钮 leucostasis fyletický dohan stuporosus dilógia