rekord

Slovník cudzích slov

uznaný najvyšší výkon; najlepší výkon alebo výsledok nejakej činnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/rekord

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rekord
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) rekorda
3. D:Datív (komu? čomu?) rekordu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) rekord
5. L:Lokál (o kom? o čom?) rekorde
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) rekordom
Plurál (mn. č.)
rekordy
rekordov
rekordom
rekordy
rekordoch
rekordmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku; v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fyrialka monografia delfín eqilibristický amalgám pelikán tu rigidnost tardamente stroboscopia sofistokovaný