rekord

Slovník cudzích slov

uznaný najvyšší výkon; najlepší výkon alebo výsledok nejakej činnosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/rekord

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rekord
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) rekorda
3. D:Datív (komu? čomu?) rekordu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) rekord
5. L:Lokál (o kom? o čom?) rekorde
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) rekordom
Plurál (mn. č.)
rekordy
rekordov
rekordom
rekordy
rekordoch
rekordmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

duševná choroba charakteristická narušením duševnej rovnováhy a nedôverou v seba samého

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

partus crystallitis crash levul passim romipen polygynia matroš felém enteropathicus konekcie