rektosigma

Slovník cudzích slov

Časté chyby

rektosygma,

predsmrtný, týkajúci sa obdobia pred smrťou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

val脙颅dne tropo syngenetický rectilineus lymphokinesis dišpenz, dispenz symbiosis polygenum eugenika cytolýza antenatálny