rektosigma

Slovník cudzích slov

Časté chyby

rektosygma,

reakcia vyvolávajúca vznik cyklických zlúčenín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rugitus vestibul komodita elektrokardiograf pylor nebol galérka ebriete tatami enamelaris irritatio