relevatio

Slovník cudzích slov

relevácia, oslobodenie, úľava
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


tvorenie hlások s podporou pier; premena nezaokrúhlenej hlásky na zaokrúhlenú

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

abakteriálny akcentovanie continuatio mulier macrogenitosomia hyperostoticus sofistykovaný dezilúzia interakcia doby aneuryzma mezúra