reliabilita

Slovník cudzích slov

spoľahlivosť výskumnej techniky alebo metódy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


skupina hlások tvoriaca prvok hlasového prejavu, ale nedávajúca zmysel, na zisťovanie zrozumiteľnosti reči, napr. pri použití mikrofónu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

busta poster komajota svätský potenciovať ambiciozna medulloblastoma hebosteotomia sekvestrum cerclage arthroticke zmeny so z脙潞脜戮enim