reotropizmus

Slovník cudzích slov

orientačný rastový pohyb koreňov proti prúdu vody alebo v smere prúdu vody
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma util suflikant