rep

Slovník cudzích slov

staršia jednotka žiarenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/rep

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rep
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) repa
3. D:Datív (komu? čomu?) repu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) rep
5. L:Lokál (o kom? o čom?) repe
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) repom
Plurál (mn. č.)
repy
repov
repom
repy
repoch
repmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rovnaká alebo zodpovedajúca hodnota; vytvorené množstvo jedného druhu energie premenou jednotky energie iného druhu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lymphangiopathia blepharostasis agnosticizmus anamnesis obstetrica bank agregacia abuzus etylu torakot贸mia verchuÅ¡ka nekapitovaná pacientka encephalomyelopathia