rep

Slovník cudzích slov

staršia jednotka žiarenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/rep

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rep
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) repa
3. D:Datív (komu? čomu?) repu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) rep
5. L:Lokál (o kom? o čom?) repe
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) repom
Plurál (mn. č.)
repy
repov
repom
repy
repoch
repmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

númen mayday sacrocoxitis ecstasis diktátor megalosyndactylia real hochštapler aleg脙隆t transakcia chorioretinitída