retransfusio

Slovník cudzích slov

retransfúzia, opätovná transfúzia, transfúzia vlastnej krvi (autotransfúzia)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


strata na hmotnosti tovaru prirodzeným spôsobom, napr. vyschnutím

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sulciformis biking glossina syrrytmie mucinum subverzívny golubci deliminácia tomographia pletoricky laryngectomia