retrolistéza

Slovník cudzích slov

Časté chyby


regeneráciou obnovená časť orgánu alebo tkaniva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lymphogranuloma distenzia brucha taft oxymetria sudatorius calcinaemia achromodermia politruk degenerácia ortogr谩dne skipark