retrolistéza

Slovník cudzích slov

Časté chyby


dvanástková číselná sústava (založená na čísle 12)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypolipémia temulinum diškurz porho sceletologia santalum pletoricky krypta chromatographia antrum- steatotická nehomogenna štruktura