retrolistéza

Slovník cudzích slov

Časté chyby


vodič, ktorým prechádza elektrický prúd do iného prostredia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tifosi navpa exprimovať metakognitívny adnot谩cia lakrimozny apicoposterior malva subinka exepore debarasovat