rezidencia

Slovník cudzích slov

honosné bydlisko, obydlie; sídlo hlavy štátu alebo iného vedúceho štátneho činiteľa, napr. veľvyslanca
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rezidencia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) rezidencie
3. D:Datív (komu? čomu?) rezidencii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) rezidenciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) rezidencii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) rezidenciou
Plurál (mn. č.)
rezidencie
rezidenci
rezidenciiam
rezidencie
rezidenciiach
rezidenciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pôsobiaci proti depresii

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

postpuberta exspírium pyrofóbia masochystka impetiginizácia secretio alfameter haute couture telereceptor pseudoileus crash