rezidencia

Slovník cudzích slov

honosné bydlisko, obydlie; sídlo hlavy štátu alebo iného vedúceho štátneho činiteľa, napr. veľvyslanca
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rezidencia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) rezidencie
3. D:Datív (komu? čomu?) rezidencii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) rezidenciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) rezidencii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) rezidenciou
Plurál (mn. č.)
rezidencie
rezidenci
rezidenciiam
rezidencie
rezidenciiach
rezidenciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

podnebné obdobie medziholocénu so suchým a relatívne teplým podnebím, nasledujúce po atlantiku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ortogradny ameningeálny séroterapia kranioschiza ingres flectilis bradyteleokinesis palilógia thanatopsia ovál tesco