rinorea

Slovník cudzích slov

zvýšený výtok z nosa, silná nádcha
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/rinorea

Časté chyby


zmeny farby vplyvom svetla; reakcia buniek na svetlo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

nodulácia refill pulmohepaticus stationarius anhormonia izoechogenny uzol submicia abiogenéza oxycefália abces dafnia