roentgenotherapia

Slovník cudzích slov

rentgenoterapia, ožarovanie röntgenovými lúčmi z liečebných dôvodov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

roentgenotherapya,

manželka maharadžu, indická kňažná

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

proscénium lekárska návšteva chorých čúza klívia mekteb mesonephricus hypsof猫麓赂bia teonómny malassimilatio otrlý pankarditída