rom

Slovník cudzích slov

permanentná pamäť počítača
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

v počítači druh pamäte, z ktorej sa môže len čítať
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/rom

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) rom
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) roma
3. D:Datív (komu? čomu?) romovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) roma
5. L:Lokál (o kom? o čom?) romovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) romom
Plurál (mn. č.)
romi
romov
romom
romov
romoch
rommi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypercreatinaemia catabolitum sympathogonia desodoratio radius modiolus pè°©nt campimetrum heterolysis gastroezofag谩lna dyskin茅za kapia