román

Slovník cudzích slov

rozsiahle prozaické dielo; rozsiahle vykreslenie určitej epochy alebo osudov niekoľkých generácií; životný príbeh
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/román

Časté chyby


Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) román
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) romána
3. D:Datív (komu? čomu?) románovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) romána
5. L:Lokál (o kom? o čom?) románovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) románom
Plurál (mn. č.)
románi
románov
románom
románov
románoch
románmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

strata na váhe tovaru, spôsobená jeho prilepením sa na obal

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

podcenovanie ligácia nekontabilni nekrotizovat spondylofyty antiseminista supútnik frazeologizmi pregnatný indosovať masalovaný