roseola

Slovník cudzích slov

ružovka, drobné červené neohraničené škvrny na tvári
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/roseola

Časté chyby


cestovný pas; sprievodný list

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fundamentalny cholecysta kssj gioconda fetoskopia bukake cínovanie pookreje am blok adstrát komercionalizovať