s

Slovník cudzích slov

značka sekundy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

skratka pre krížové stavce (vertebrae sacrales)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/s

Časté chyby


prirážka k poistnému vyberaná pri nadmernom alebo opakovanom výskyte poistnej udalosti v danom poistnom období

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

afrázia armovať slide obligácia meningeÃx83/x83Ãx82¡lny teichopsia tironské noty monitor antihydrotikum hermovka elohim