sémantika

Slovník cudzích slov

odbor jazykovedy zaoberajúci sa obsahovou stránkou slov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) sémantika
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sémantiky
3. D:Datív (komu? čomu?) sémantike
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sémantiku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sémantike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sémantikou
Plurál (mn. č.)
sémantiky
sémantik
sémantikám
sémantiky
sémantikách
sémantikami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

spievané čítanie bohoslužobného textu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

trophoedema detašovan geotyp deponácia chistéra schistomyelia stenotizovaný intergalaktický cardioptosis reinterpretácia smolnica