séria

Slovník cudzích slov

rad, sled; väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok; v geológii oddelenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/séria

Časté chyby

sérya,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) séria
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) série
3. D:Datív (komu? čomu?) sérii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) sériu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sérii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) sériou
Plurál (mn. č.)
série
séri
sériiam
série
sériiach
sériami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

trojoká jašterica triasu a jury, dodnes žijúca na Novom Zélande

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

abysálny laryngopharyngeus oesophagogastricus hemithorax zmeravel univalens rolba macroglia zoisit histerik retropubicus