sérológia

Slovník cudzích slov

náuka o vlastnostiach a chovaní protilátok v sérach
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

serológia, náuka o vlastnostiach a reakciách (najmä imunologických) krvného séra
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zariadenie na automatické udržovanie teploty v danom prostredí alebo prístroji

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sub rosa kompulzívny mezocephalická vandalizmus, kozmopolitne invenčn gad啪o perzonifikacia deštrukcia normosténia modifikovať