sérum

Slovník cudzích slov

číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy; tekutá zložka krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení a ktorá sa používa ako očkovacia látka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

tekutá zložka krvi, očkovacia látka obsahujúca protilátky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/sérum

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) séruo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sérua
3. D:Datív (komu? čomu?) séruu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) séruo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sérue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) séruom
Plurál (mn. č.)
séruá
séru
séruám
séruá
séruách
séruami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pôvodne prívesný obytný voz k automobilu; vlečné vozidlo, podvalník

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

elektrokardiograf pylor nebol galérka ebriete tatami enamelaris irritatio organicizmus kotex ištenem