sérum

Slovník cudzích slov

číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy; tekutá zložka krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení a ktorá sa používa ako očkovacia látka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

tekutá zložka krvi, očkovacia látka obsahujúca protilátky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/sérum

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) séruo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) sérua
3. D:Datív (komu? čomu?) séruu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) séruo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) sérue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) séruom
Plurál (mn. č.)
séruá
séru
séruám
séruá
séruách
séruami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

podľa vašej vôle, ako sa vám páči

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tranzitívne sloveso gáža chondroangioma nezazlievam fayolizmus nekarentovaný paramnézia lymphaticus autorelaxè°©cia skat thrombarterectomia