salár

Slovník cudzích slov

mzda, odmena za prácu; soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/salár

Časté chyby


zámerne vyvolané potenie ako prostriedok liečby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sterilita thiopege inventované vivant deus ex machina of铆cium tropismus proteidum hepatitída kompresia dinophobia