salchow

Slovník cudzích slov

druh krasokorčuliarskeho skoku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/salchow

Časté chyby


dôkladné vzdelanie, schopnosť, zbehlosť, učenosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

brontograf konzistentnost htlv syka alergik hemicolectomia prvopis urbaniz homo ludens modifikovať bak拧i拧