saturácia

Slovník cudzích slov

nasýtenie, napr. roztoku; ukojenie, uspokojenie potreby
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) saturácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) saturácie
3. D:Datív (komu? čomu?) saturácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) saturáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) saturácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) saturáciou
Plurál (mn. č.)
saturácie
saturáci
saturáciiam
saturácie
saturáciiach
saturáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

plyn viazaný látkou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

unguiculiformis fibroglandulárny modic chondra karcinóza thyroidismus spazmolytický účinok matronomia xent psamit hepatinum