scenár

Slovník cudzích slov

divadelná kniha obsahujúca praktické prevádzkové pokyny pre uvedenie hry; podrobný opis jednotlivých scén filmu alebo televízneho diela s praktickými prevádzkovými pokynmi; vopred pripravený postup
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/scenár

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor stroj
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) scenár
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) scenára
3. D:Datív (komu? čomu?) scenáru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) scenár
5. L:Lokál (o kom? o čom?) scenári
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) scenárom
Plurál (mn. č.)
scenáre
scenárov
scenárom
scenáre
scenároch
scenármi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

hranice ríše Karla Veľkého proti pobaltským Slovanom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ichs ichs macromelia meatostenosis kooper谩cis kinéza cautio intrigan pyelogenes noblesa cytotrophoblastos