schizomania

Slovník cudzích slov

schizománia, schizoafektívna forma schizofrénie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


náuka o prameňoch vedy, ich zbieranie a štúdium; metodický návod ako objavovať nové; spôsob zápisu programu do počítača, heuristické programovanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

deliminácia libra mánia/ prokaín lubňa tendopathia kondor layout hosp aden脙鲁m astomia